Informatioune betreffend d’Gemengewale vum 11. Juni 2023 / Informations relatives aux élections communales du 11 juin 2023

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger, 

Op dëser Plaz fannt dir no a no all wichteg Informatiounen zu de Gemengewale vum 11. Juni 2023.

 🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Veuillez trouver, ci-dessous, peu à peu toutes les informations importantes relatives aux élections communales du 11 juin 2023.

Publications:

Déclarations de candidat•e•s: AVIS

Journée Nationale de l’Inscription du 18 mars 2023: AVIS

Communiqué relatif au vote par correspondance: AVIS

Ufro fir d’Bréifwal: FORMULAR

Demande d’admission au vote par correspondance: FORMULAIRE

Ufro fir d’Bréifwal via d’Applikatioun Myguichet / Demande d’admission au vote par correspondance via l’application Myguichet: ZOUGRËFF OP D’PROZEDUR / ACCÉDER A LA DÉMARCHE

 

Dernière mise à jour le 20.03.23

Des articles de la même catégorie

Iwwerschëldung / Surendettement

Iwwerschëldung / Surendettement

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger,  D'Ligue Médico-Sociale organiséiert de 25., 26., 27. an den 28. Abrëll 2023 an hire regionale Zentren e puer Porte Ouverten. Fachlech Personal aus dem sozialen, medezineschen a finanziellen Beräich vun der Ligue Médico-Sociale...

lire plus
Gemengesubventiounen / Subventions communales

Gemengesubventiounen / Subventions communales

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, Mir informéieren iech, datt de Gemengerot den 1. Mäerz 2023 folgend Subventiounen nei reglementéiert huet: de Kaf vun engem spuersamen Haushaltsapparat; de Kaf vun engem neiem Vëlo oder engem neiem Pédélec25; bei Duerchféierung...

lire plus
Éischt Hëllef Cours / Cours de premiers secours

Éischt Hëllef Cours / Cours de premiers secours

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger,Léif Alleguer, Mir informéieren iech, datt d’Gemeng Lenneng an Zesummenaarbecht mam CGDIS een éischt Hëllef Cours zu Kanech organiséiert. De Cours op lëtzebuergesch fënnt den 8.; 15.; 22. an den 29. Abrëll 2023 statt. ...

lire plus
Aller au contenu principal