PORTE OUVERTE virtuelle du Maacher Lycée

??

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,
Léif Alleguer, 

Dem Maacher Lycée seng virtuelle PORTE OUVERTE ass online.

De Video kënnt dir iech ënnert folgendem Link ukucken: Presentatioun vum Maacher Lycée 

D’Schouloffer, allgemeng Informatiounen esou wéi de Formular fir d’Préinscriptioun fannt dir och op deem Site.

??

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers tous, 

La PORTE OUVERTE virtuelle du Maacher Lycée est en ligne.

La vidéo est visible sous le lien internet: Présentation du Maacher Lycée

L’offre scolaire, des informations générales ainsi que le formulaire de préinscription se trouvent également sur ce site.

Dernière mise à jour le 03.06.21

Des articles de la même catégorie

Questionnaire Jugendhaus Gemeng Lenneng

Questionnaire Jugendhaus Gemeng Lenneng

Et gëtt deemnächst e Jugendhaus an Denger Gemeng.Am Numm vum Gemengerot invitéieren ech Dech dozou fir Deng Meenung ze soen. Zesumme mat Caritas Jeunes et Familles si mir amgaang e Konzeptfir d’Jugendhaus auszeschaffen. Dat wëlle mir awer onbedéngt mat Dir zesumme...

lire plus
POCKETGUIDE 2 Visit Moselle

POCKETGUIDE 2 Visit Moselle

De neie Pocketguide 2 ass do.Dëst zweet Band regroupéiert 18 lokal an thematesch Wanderweeër.Entdeckt déi interessantst Touren aus de Gemenge Lenneng, Fluessweiler, Wuermer a Stadbriedemes ënnert folgendem Link: Pocketguide 2 Le nouveau «Pocketguide 2» est à votre...

lire plus
Aller au contenu principal