Kleeder- a Schongsammlung / Collecte de vêtements et chaussures

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

D’Aktioun “Aalt Gezei” fënnt freides, de 24. September 2021 an onser Gemeng statt.
D’Tute fir dës Kleeder- a Schongsammlung ginn deemnächst un iech verdeelt.
Stellt är Tute wann ech gelift, den Dag selwer vun der Kollekt, virun 8:00 Auer eraus.

 

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

L’action “Aalt Gezei” aura lieu vendredi, le 24 septembre 2021 dans notre commune.
Les sacs pour textiles et chaussures seront prochainement distribués à vous.
Déposer s’il vous plaît les sacs le jour même de la collecte avant 8:00 heures le matin devant votre porte.

Des articles de la même catégorie

“Zesummen ënnerwee” / “Ensemble en route”

“Zesummen ënnerwee” / “Ensemble en route”

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, Mam Zil, fir e respektvollen Ëmgang tëscht de Vëlosfuerer a Foussgänger ze promouvéieren, lancéiert de Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten d'Sensibiliséierungscampagne "Zesummen ënnerwee". Zanter dem...

lire plus
Aller au contenu principal