À la une

Les dernières actualités

Syrdaller Magazin 01/2024 vum Club Syrdall

Syrdaller Magazin 01/2024 vum Club Syrdall

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger,  De Syrdaller Magazin 1/2024 vum Club Syrdall ass do.  Mir wënschen iech vill Freed beim liesen. Chères concitoyennes,Chers concitoyens,  Le "Syrdaller Magazin 1/2024" du Club Syrdall est à votre disposition.  Nous vous en...

Gemengebuet 3/2023

Gemengebuet 3/2023

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, Den neie Gemengebuet mat de Rapporte vun de Gemengerotssëtzunge vum 17. Mee 2023 a vum 13. Juli 2023 steet zu Ärer Verfügung. Chères concitoyennes,Chers concitoyens, Le nouveau bulletin communal relatif aux séances du conseil...

Schoulbuet 2023-2024 / Bulletin scolaire 2023-2024

Schoulbuet 2023-2024 / Bulletin scolaire 2023-2024

Léif Elteren,Léif SchülerInnen, De Schoulbuet 2023/2024 vun der Gemeng Lenneng ass do, a steet iech ënnert dësem Artikel digital zur Verfügung. Déi gedréckte Versioun hu dir dës Woch an ärer Bréifkëscht. De Schäfferot vun der Gemeng Lenneng wënscht de SchülerInnen elo...

Evénements

Aucun événement trouvé !

Liens utiles

Venir nous rencontrer

Nos horaires d’ouverture

(Il est recommandé de fixer un rendez-vous au préalable).

 

Mairie (Services administratifs)

 • Lundi
  08h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00
 • Mardi
  07h00 – 08h00 (sur rendez-vous au préalable)
  08h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00
 • Mercredi
  08h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00
  16h00 – 18h00 (sur rendez-vous au préalable)
 • Jeudi
  07h00 – 08h00 (sur rendez-vous au préalable)
  08h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00
 • Vendredi
  08h00 – 12h00 / 13h00 – 16h00

Besoin d’information

Nous contacter

Tél. 35 97 35 – 1
Fax. 35 97 36

Adresse

3, rue de l’Église L-5414 Canach

Adresse postale

3, rue de l’Église L-5414 Canach

Aller au contenu principal