Exzeptionell Fermeture vum Jugendhaus den 2. Februar 2023 / Fermeture exceptionnelle de la Maison des Jeunes le 2 février 2023

Exzeptionell Fermeture vum Jugendhaus den 2. Februar 2023 / Fermeture exceptionnelle de la Maison des Jeunes le 2 février 2023

Léif Jugendlecher,Léif Elteren, Mir informéieren iech, datt d'Jugendhaus donneschdes, den 2. Februar 2023 exzeptionell zou ass. Merci fir äert Versteesdemech ...
Éierung vu verdéngschtvollen individuelle Sportler /  Ovation des sportifs individuels méritants

Éierung vu verdéngschtvollen individuelle Sportler / Ovation des sportifs individuels méritants

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, Wéi all Joer huet d’Gemeng Lenneng och dëst Joer nees virgesinn, seng Sportler fir hir Leeschtungen aus ...
Maison Relais “Mueresgässel” – Menus du 9 janvier 2023 jusqu'au 17 février 2023

Maison Relais “Mueresgässel” – Menus du 9 janvier 2023 jusqu’au 17 février 2023

Léif Elteren, D'Menuer vum 9. Januar 2023 bis de 17. Februar 2023 sinn online.   Depliant: gratis non-formal Bildung fir äert ...
Banner Rauchmelder

Sensibilisatiounscampagne betreffend den Dampmelder / Campagne de sensibilisation relative aux détecteurs de fumée

Den Dampmelder gëtt vum 1. Januar 2023 un an alle Wunnengen obligatoresch.Le détecteur de fumée deviendra obligatoire dans tous les ...
Seniorenresidenz

Seniorenresidenz «Am Wéngert» / Résidence Seniors «Am Wéngert»

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger,Léif Alleguer, D’Seniorenresidenz "Am Wéngert" zu Kanech mécht an enger 1. Phase viraussiichtlech am Februar 2023 seng Diere ...
Energie spueren LU

Energie « zesumme spueren – ZESUMMENHALEN » / Energy « saving together – STICKING TOGETHER »

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, Den 8. September 2022, hunn de Minister fir Energie Claude Turmes, d'Inneministesch Taina Bofferding, an de Minister ...
Wäschbuer

Zougang zum Wäschbuer / Accès au bâtiment « Wäschbuer »

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger,Léif Alleguer, D’Gemeng Lenneng informéiert d’Ëffentlechkeet, datt de Wäschbuer an der "rue de la Fontaine" zu Kanech ab ...
PAG

Avis au public relatifs au Projet d’Aménagement Général (P.A.G.) ainsi qu’au Projet d’Aménagement Particulier «Quartiers Existants» (P.A.P. – Q.E.)

Mesdames,Messieurs, Veuillez trouver ci-dessous les documents relatifs au Projet d’Aménagement Général (P.A.G.) ainsi qu’au Projet d’Aménagement Particulier «Quartiers Existants» (P.A.P ...
Mäin Offall

Nei App «Mäin Offall – Meng Ressourcen» / Nouvelle application «Mäin Offall – Meng Ressourcen»

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, D’Gemeng Lenneng mécht mat! D’Vereinfachung vun der Gestioun vum Offall am Alldag – dat ass d’Zil vun ...
Dernière mise à jour le 18.05.21
Aller au contenu principal