Gemengerotssëtzung vum 5. Juni 2024 / Séance du conseil communal du 5 juin 2024

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,
Léif Alleguer,

Mir informéieren iech, datt déi nächst Gemengerotssëtzung mëttwochs, de 5. Juni 2024 um 15:00 Auer am Gemengenhaus zu Kanech stattfënnt.

Dagesuerdnung

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Chers tous,

Nous vous informons que la prochaine séance du conseil communal aura lieu le mercredi 5 juin 2024 à 15:00 heures dans la maison communale à Canach.

Ordre du jour

 

Dernière mise à jour le 30.05.24

Des articles de la même catégorie

Syrdaller Magazin 03/2024 vum Club Syrdall

Syrdaller Magazin 03/2024 vum Club Syrdall

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, De Syrdaller Magazin 3/2024 vum Club Syrdall ass do. Mir wënschen iech vill Freed beim liesen. -  Chères concitoyennes,Chers concitoyens, Le "Syrdaller Magazin 3/2024" du Club Syrdall est à votre disposition. Nous vous en...

lire plus
Aller au contenu principal