Verkaf vu Brennholz  / Vente de bois de chauffage

Verkaf vu Brennholz  / Vente de bois de chauffage

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

D’Awunner aus der Gemeng Lenneng kënne bis de 17. Dezember 2021 beim zoustännegem Fieschter Brennholz fir de Wanter 2022 bestellen.

Fannt wann ech gelift de Formular fir d’Holz ze bestellen ënnert dësem Artikel.

 

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Les habitants de la commune de Lenningen peuvent commander auprès du garde forestier responsable du bois de chauffage pour l’hiver 2022 et ceci jusqu’au 17 décembre 2021.

Veuillez trouver ci-dessous le formulaire de commande.

Avis au public relatifs au Projet d’Aménagement Général (P.A.G.) ainsi qu’au Projet d’Aménagement Particulier «Quartiers Existants» (P.A.P. – Q.E.)

Avis au public relatifs au Projet d’Aménagement Général (P.A.G.) ainsi qu’au Projet d’Aménagement Particulier «Quartiers Existants» (P.A.P. – Q.E.)

Sammele vun Ënnerschrëften / Collecte des signatures

Sammele vun Ënnerschrëften / Collecte des signatures

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

De Schäfferot vun der Gemeng Lenneng informéiert d’Wieler, déi d’Walrecht fir d’Chamberswalen hunn an déi an der Gemeng Lenneng domiciliéiert sinn, datt si d’Demande iwwert d’Ofhale vun engem Referendum iwwert d’Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel VI. vun der Verfassung, déi an éischter Liesung den 20. Oktober 2021 vun der Chamber ugeholl ginn ass, ënnerstëtze kënnen, andeem si sech an de Lëschten aschreiwen, déi an der Gemeng vum 19. November 2021 bis den 20. Dezember 2021 abegraff, opleien.

Den Text vun der Propositioun vun der Revisioun vum Kapitel VI. vun der Verfassung kann op der genannter Platz an zu de genannten Zäiten agesi ginn.

Fannt wann ech gelift den offiziellen Avis ënnert dësem Artikel.

 

🇫🇷
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Le collège échevinal de la commune de Lenningen informe les électeurs qui ont le droit de vote aux élections législatives et domiciliés dans la commune de Lenningen, qu’ils peuvent soutenir la demande visant l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre VI. de la Constitution, adoptée le 20 octobre 2021 par la Chambre des Députés en première lecture, en s’inscrivant sur les listes d’inscription tenues à leur disposition dans la commune pendant la période de collecte des signatures du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021 inclus.

Le texte de la proposition de la révision du chapitre VI. de la Constitution est consultable au lieu et horaires indiqués dans l’avis ci-dessous.

Nei App «Mäin Offall – Meng Ressourcen» / Nouvelle application «Mäin Offall – Meng Ressourcen»

Nei App «Mäin Offall – Meng Ressourcen» / Nouvelle application «Mäin Offall – Meng Ressourcen»

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

D’Gemeng Lenneng mécht mat!

D’Vereinfachung vun der Gestioun vum Offall am Alldag – dat ass d’Zil vun der neier mobiller App “Mäin Offall – Meng Ressourcen“.

Dës gratis App, entwéckelt vun der Naturverwaltung an ënnerstëtzt vu Leit vum Terrain huet als But dem Bierger bei der deeglecher Gestioun vum Offall ze hëllefen. Dank dem virtuellem Offallkalenner, den Erënnerungen un d’Kollekten an der interaktiver Kaart sinn all d’Informatioune vun elo un ëmmer grëffbereet.

D’App ass aktuell a 4 Sprooche verfügbar a gratis disponibel am AppStore oder ënnert Google Play.

Weider Informatioune fannt dir hei.

 

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

La commune de Lenningen y participe!

Faciliter la gestion des déchets au quotidien – c’est l’objectif de la nouvelle application mobile «Mäin Offall – Meng Ressourcen».

L’application gratuite, développée par l’Administration de l’environnement et soutenue par les acteurs de terrain, a pour but d’aider les citoyens à gérer leurs déchets au quotidien. Grâce au calendrier virtuel des collectes, aux rappels des collectes et à la carte interactive, toutes les informations sont désormais à portée de main.

L’application est actuellement disponible en 4 langues. Elle est disponible gratuitement via l’AppStore et sur Google Play.

Veuillez trouver plus d’infos ici.

Vollekszielung 2021 / Recensement général de la population 2021

Vollekszielung 2021 / Recensement général de la population 2021

🇱🇺
Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

Mir informéieren iech, datt haut den 8. November 2021 déi grouss Vollekszielung ugefaangen huet.

Vum 8. November bis den 28. November 2021 kënnt dir de Questionnaire bequeem per Internet ausfëllen an är Donnéeën elektronesch dem STATEC iwwermëttelen. Dofir kritt déi eelste Persoun aus ärem Stot vum STATEC e Bréif zougeschéckt mat engem perséinlechem Code.

Vum 22. November bis de 26. November 2021 gëtt de Questionnaire op Pabeier un déi Stéit verdeelt, déi nach net online un der Vollekszielung deelgeholl hunn.

Gitt wann ech gelift onbedéngt vun all Persoun aus ärem Stot d’Nimm, d’Virnimm an d’Gebuertsdeeg esou un wéi se op der Identitéitskaart stinn.

Deelhuelen un der Vollekszielung ass obligatoresch.

🇫🇷
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Nous vous informons qu’aujourd’hui, 8 novembre 2021, le recensement général de la population vient de débuter.

Vous avez la possibilité de répondre en toute tranquillité par internet audit questionnaire et ceci du 8 novembre jusqu’au 28 novembre 2021 et de transférer vos données de manière électronique au STATEC. Par conséquent, la personne la plus âgée de votre ménage recevra une lettre avec un code personnel de la part du STATEC.

La distribution des questionnaires papier se fera entre le 22 novembre et le 26 novembre 2021. Seuls, les ménages n’ayant pas répondu de manière électronique recevront un questionnaire papier.

En remplissant le questionnaire, les noms et prénoms ainsi que les dates de naissance de toutes les personnes de votre ménage sont à encoder de manière identique à celle indiquée sur leur carte d’identité.

La participation au recensement est obligatoire.

Recensement 2021

Klimaschutz und Kühl-/Gefriergeräte I Protection du climat et réfrigérateurs / congélateurs

Klimaschutz und Kühl-/Gefriergeräte I Protection du climat et réfrigérateurs / congélateurs

Léif Matbiergerinnen, 
Léif Matbierger,

am Kader vun eiser Zesummenaarbecht mat der SuperDrecksKëscht fannt Dir hei Informatiounen iwwer d’Art a Weis fir   »Ressourcen schonen in Residenzen ».

 

 

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

dans la cadre de notre collaboration avec la «SuperDrecksKëscht», nous aimerions vous donner quelques renseignements au sujet de
«économiser les ressources dans les résidences».

Aller au contenu principal