“Zesummen ënnerwee” / “Ensemble en route”

“Zesummen ënnerwee” / “Ensemble en route”

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

Mam Zil, fir e respektvollen Ëmgang tëscht de Vëlosfuerer a Foussgänger ze promouvéieren, lancéiert de Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten d’Sensibiliséierungscampagne “Zesummen ënnerwee”.

Zanter dem reegelrechte Vëlos-Boom an der Pandemie a grad während de Summerméint sinn oft Vëlosfuerer a Foussgänger zesummen op deene nämmlechte Weeër ënnerwee.

Am Zentrum vun dëser Campagne steet de géigesäitege respektvollen Ëmgang tëscht Vëlosfuerer a Foussgänger, wou déi zwou Säiten drun erënnert ginn, wéi wichteg et ass, den ëffentleche Raum ze deelen an een op deen aneren opzepassen.

Dës Campagne wëll d’Cyclisten an d’ Foussgänger op d’Wichtegkeet vun einfache Gesten a Praktiken am ëffentleche Raum opmierksam ze maachen, fir Konflikter am Verkéier ze vermeiden.

Hei sinn 10 Tipps fir e respektvollen Ëmgang tëschent Vëlosfuerer a Foussgänger:

1. Lénks zu Fouss, riets mam Vëlo
2.
Vitesse upassen
3. Ofstand suergt fir Sécherheet
4. Schelle virum Iwwerhuelen
5.
Bléckkontakt
6.
Moien a Merci
7. Richtungswiessel ukënnegen
8.
Haart Musek an Handy vermeiden
9.
Den Hond un d’Léngt
10. D’Ëmwelt respektéieren

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Le ministère de la Mobilité et des Travaux publics lance la campagne de sensibilisation “Zesummen ënnerwee”, dans le but de promouvoir une interaction respectueuse entre les cyclistes et les piétons.

Depuis la véritable renaissance du vélo pendant la pandémie et surtout pendant les mois d’été, les cyclistes et les piétons voyagent souvent ensemble sur les mêmes chemins.

Au cœur de cette campagne, le respect mutuel entre cyclistes et piétons, qui rappelle aux deux parties l’importance de partager l’espace public et de faire attention l’un à l’autre.

Cette campagne vise à sensibiliser les cyclistes et les piétons à l’importance des gestes et pratiques simples dans l’espace public afin d’éviter les conflits de circulation.

Voici 10 conseils pour une relation respectueuse entre cyclistes et piétons:

1. À gauche à pied, à droite à vélo
2.
Ajustez la vitesse
3. L
a distance assure la sécurité
4.
Sonnez avant de dépasser
5.
Cherchez le contact visuel
6.
Bonjour et Merci
7.
Annoncez le changement de direction
8.
Évitez la musique forte et le téléphone portable
9.
Le chien en laisse
10.
Respectez l’environnement

Gemengerotssëtzung vum 5. August 2021 / Séance du conseil communal en date du 5 août 2021

Gemengerotssëtzung vum 5. August 2021 / Séance du conseil communal en date du 5 août 2021

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

Déi nächst Gemengerotssëtzung ass donneschdes, de 5. August 2021 um 17:00 Auer um 1. Stack “A Wëllems” zu Kanech.

Ordre du jour

 

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

La prochaine séance du conseil communal aura lieu jeudi, le 5 août 2021 à 17:00 heures au 1er étage “A Wëllems” à Canach.

Ordre du jour

 

Recherche vun engem lëtzebuergeschen agreéierte Formateur (m/f)

Recherche vun engem lëtzebuergeschen agreéierte Formateur (m/f)

D’Gemeng Lenneng huet d’Absicht fir d’Schouljoer 2021/2022 lëtzebuergesch Owescoursen ze organiséieren.

Dofir siche mir en agreéierte Formateur (m/f) fir de Cours A1 a fir de Cours A2 (25 Seancë pro Cours à 2 Stonnen).

Si dir en agreéierte Formateur (m/f) an dir sidd dorun interesséiert, da kontaktéiert ons wann ech gelift per Telefon 35 97 35  21 oder schreift ons per Mail population@lenningen.lu.

Aller au contenu principal