Nei App «Mäin Offall – Meng Ressourcen» / Nouvelle application «Mäin Offall – Meng Ressourcen»

🇱🇺

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

D’Gemeng Lenneng mécht mat!

D’Vereinfachung vun der Gestioun vum Offall am Alldag – dat ass d’Zil vun der neier mobiller App “Mäin Offall – Meng Ressourcen“.

Dës gratis App, entwéckelt vun der Naturverwaltung an ënnerstëtzt vu Leit vum Terrain huet als But dem Bierger bei der deeglecher Gestioun vum Offall ze hëllefen. Dank dem virtuellem Offallkalenner, den Erënnerungen un d’Kollekten an der interaktiver Kaart sinn all d’Informatioune vun elo un ëmmer grëffbereet.

D’App ass aktuell a 4 Sprooche verfügbar a gratis disponibel am AppStore oder ënnert Google Play.

Weider Informatioune fannt dir hei.

 

🇫🇷

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

La commune de Lenningen y participe!

Faciliter la gestion des déchets au quotidien – c’est l’objectif de la nouvelle application mobile «Mäin Offall – Meng Ressourcen».

L’application gratuite, développée par l’Administration de l’environnement et soutenue par les acteurs de terrain, a pour but d’aider les citoyens à gérer leurs déchets au quotidien. Grâce au calendrier virtuel des collectes, aux rappels des collectes et à la carte interactive, toutes les informations sont désormais à portée de main.

L’application est actuellement disponible en 4 langues. Elle est disponible gratuitement via l’AppStore et sur Google Play.

Veuillez trouver plus d’infos ici.

Dernière mise à jour le 09.11.21

Des articles de la même catégorie

Een Tour duerch d’Natur / Balades nature

Een Tour duerch d’Natur / Balades nature

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, D'Gemeng Lenneng an Zesummenaarbecht mat der Kommissioun vum Sozialem a vum 3. Alter freet sech iech déi nächst Datumer betreffend "Een Tour duerch d'Natur" matzedeelen.  Detailer zu den Toure fannt dir hei: Invitatioun Mir...

lire plus
Gemengebuet 2/2024

Gemengebuet 2/2024

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, De Gemengebuet 2/2024 mat de Rapporte vun de Gemengerotssëtzunge vum 5. Februar 2024, dem 27. Februar 2024 an dem 8. Abrëll 2024 steet iech online zur Verfügung. - Chères concitoyennes,Chers concitoyens, Le bulletin communal...

lire plus
Aller au contenu principal